Living with Risk and Danger: Studies in Interdisciplinary Systematic Theology – University of Copenhagen

Changing Disasters > Calendar > Living with Risk and D...

Living with Risk and Danger: Studies in Interdisciplinary Systematic Theology

Ph.d.-forsvar ved cand.theol. Mikkel Gabriel Christoffersen

Medlemmer af bedømmelsesudvalget

Professor Paul Egil Leer-Salvesen, Department of Religion, Philosophy and History, University of Agder, Norway
Professor Günter Thomas, Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruhr-Universität Bochum, Germany
Professor mso, Christine Põder, Faculty of Theology, University of Copenhagen (chair)

Forsvarshandlingen ledes af prodekan, lektor Carsten Selch Jensen

Afhandlingen kan frem til forvaret downloades her

Efter forsvaret er Afdeling for Systematisk Teologi vært ved en reception. Alle er velkomne.